Domácí úkoly

 •   ČJ, M, AJ    
     
       
         
         
     
       
         
    dárečky pro kamarády do 13.12.  
    - prosím noste dárečky pro kamarády, které jste si vylosovali do 13.12.
    - dárečky musí být zabalené nebo v dárkové tašce, podepsané  
         
    ČETBA 1.kniha 29.11. 2.kniha 31.1.
    - vyberte si dvě knihy z nabídky a odevzdejte referát (Lichožrouti, Děti z Bullerbynu,
    Hoši od bobří řeky, Uprchlík na ptačím stromě, Jak ševci zvedli  vojnu pro červenou...)
         
         
                
        
         
    PÍSEMNÉ PRÁCE    
    9.12. Aj -Šul. - test - jídlo a pití
    9.12.Aj - Nov. - test - čísla  
         
    PÍSEMNÉ PRÁCE    
    10.12.Vlz - ČR - součást Evropy, Slovensko, slepá mapa střední Evropy
    12.12.Čj - opakování - vyjmenovaná slova, ě/je, mě/mně, s-, z-, vz-, ...
    13.12.M - geom. - trojúhelníková nerov., konstrukce trojúhel.  

  ....